• Wat wij doen

    De toegewijde vrijwilligers van het Nederlands Centrum voor Diaspora (NCD) streven ernaar de Afrikanergemeenschap bij te staan bij immigratieprocedures en het vinden van werk op hun […]

  • De Afrikaner en de Boer

    De termen Afrikaner en Boer vallen in het hedendaagse taalgebruik samen, maar hebben een verschillende herkomst. Beide benamingen zijn sterk verbonden met de geschiedenis van […]

  • Gaat Zuid-Afrika Zimbabwe achterna?

    Gugile Nkwinti (ANC), de minister voor Plattelandsontwikkeling en Landhervorming, pleitte onlangs in het Zuid-Afrikaanse parlement voor een versnelling van de ‘sociaaleconomische hervormingen’. Hierdoor kunnen blanken worden onteigend […]