De Afrikaner en de Boer

De termen Afrikaner en Boer vallen in het hedendaagse taalgebruik samen, maar hebben een verschillende herkomst. Beide benamingen zijn sterk verbonden met de geschiedenis van Zuid-Afrika.

Zuid-Afrikaanse blanken hebben veelal een Nederlandse, Duitse, Franse (hugenoten) of Engelse achtergrond. Vanaf 1652 tot ver in de twintigste eeuw trokken Europeanen in verscheidene migratiegolven naar Zuid-Afrika. De eerste kolonisten kwamen uit Nederland, die de Kaap gebruikten als bevoorradingspunt voor de VOC. Deze groep werd na verloop van tijd de Kaap Hollanders genoemd. Na het aflopen van hun contract trokken sommige VOC-kolonisten het binnenland in om daar boerderijen te beginnen. Deze ‘vrijburgers’ genoten een grote mate van onafhankelijkheid.

In 1805 kwam de Kaap in Britse handen als gevolg van de Napoleontische oorlogen. Veel Boeren wilden niet onder het Engelse koloniale bewind leven, wat leidde tot de ‘Grote Trek’; een tocht noordwaarts met als doel nieuwe gebieden te ontginnen. Na verloop van tijd ontwikkelden deze Boeren hun eigen culturele identiteit, evenals hun eigen taal: het Afrikaans. Ook begonnen er verschillen te ontstaan tussen hen – de ‘voortrekkers’ – en de Nederlanders achtergebleven op de Kaap, die er geen moeite mee hadden te leven onder Brits bewind. Er ontstonden zelfs conflicten tussen de twee groepen, met als hoogtepunt de excommunicatie van de voortrekkers.

Met deze geschiedenis in het achterhoofd is het verschil tussen de Afrikaner en de Boer duidelijker geworden. De Boeren zijn nazaten van de kolonisten die tijdens de Grote Trek noordwaarts trokken. Afrikaner is een breder begrip dat alle Afrikaans sprekende blanken omvat. Sommige Boeren beweren dat de term Afrikaner is ingevoerd om de aanspraken van de Boeren te verzwakken. Tot op zekere hoogte is dit waar. De Boeren vochten maar liefst twee oorlogen uit met de Britten tussen 1880 en 1902 over de nieuwe landen die zij hadden gesticht. Het verzwakken van de aanspraken van de Boeren was dan ook in het voordeel van de Britten.

Wanneer het Nederlands Centrum voor Diaspora de term Afrikaner gebruikt, doen wij dit niet om de Boeren uit te sluiten. Wij passen de term slechts toe om de grootste groep blanke Zuid-Afrikanen te omschrijven.

3 Reacties

  1. In de eerste plaats,dank voor dit prachtige initiatief (en onderschrijf daarmee in het geheel de doelstelling,voor hen die dit zouden willen terugkeer mogelijk te maken).

    Tevens prettig dat u vermeld de Boere niet uit te sluiten,daar hun in hoofdzaak niet de “verantwoordelijke” zijn voor de grondslag en daarmee de gevolgen van het antiblanke systeem/machtsvoerders in het S.A. van vandaag.Dit is vrijwel geheel en al toe te schrijven aan de Afrikaner en hun gevolg,zo ook is er weinig animo onder de Boere om op te geven wat generaties lang met bloed zweet en tranen is opgebouwd (die Boere is hier om te blyf).

    Neemt niet weg dat waar mogelijk dit initiatief ondersteuning/onder de aandacht brengen hiervan in hoge mate aan te bevelen is,gezien de Afrikaner ook tot onze bloedverwanten/broedervolk behoort (en daarmee meer dan welkom zijn).

  2. I wish there was somthing i could do to help these people, financialy im unable, .. reverse apartheid its tragic to see, maybe a well organized letter to the right government, would concider taking them in, most immigrants these days come from muslim countrys with different core values, but these mostly dutch heritage white south africans surely pose no threat and just need help, maybe America or the netherlands, or Canada would concider it. Anyway saddened by this, wish there was somthing i could do.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*