De Afrikaners en de stadia van genocide

Het pleidooi van het Nederlands Centrum voor Diaspora (NCD) om de Afrikaners naar Europa te laten terugkeren is gebaseerd op een aantal argumenten. Ten eerste neemt de criminaliteit in Zuid-Afrika schrikbarend toe, wat een teken is van het maatschappelijk verval. In deze situatie van rechteloosheid worden specifiek de Afrikaners slachtoffer van het opkomende geweld. Het grootste gevaar schuilt echter in de stroom van dreigementen die uitgaat van de politieke elite van Zuid-Afrika. Zij zijn de wegbereiders van een massale catastrofe. Door de Nederlandse diaspora het recht op terugkeer te geven, kan een tragedie op een vreedzame wijze worden voorkomen.

Internationale organisaties als Genocide Watch rapporteren al langer over de zorgelijke situatie in Zuid Afrika. Volgens Gregory Stanton, hoogleraar Genocide Studies en voorzitter van de NGO Genocide Watch, lopen de Afrikaners het risico te om slachtoffer te worden van genocide. Stanton, die onderzoek deed naar de omstandigheden die voorafgaan aan genocides, postuleerde acht stadia op weg naar een genocide:

1. De classificatie en verdeling van de etnische groepen
2. Een of meerdere etnische groepen worden aangewezen als doelwit
3. De ontmenselijking van de slachtoffergroep
4. Het organiseren van gewapende milities
5. Polarisering
6. Voorbereiding
7. Uitvoering van de genocide
8. Ontkenning

Genocide Watch stelt dat Zuid-Afrika zich momenteel in het 6e stadium bevindt. Voorbeelden van stadia 4, 5 en 6 zijn al goed zichtbaar in de hedendaagse Zuid-Afrikaanse maatschappij. Het daadwerkelijk uitvoeren van stadium 7 laat nog op zich wachten – waarschijnlijk vanwege het ontbreken van een casus belli of druk vanuit de internationale gemeenschap – daarom worden stadium 4, 5 en 6 constant herhaald, en blijft de dadergroep gemotiveerd. Al gaat Genocide Watch niet zo ver, noemen sommigen de plaasmoorde een langzaam uitgevoerde genocide. Daarmee zou stadium 7 reeds een feit zijn.

Onderzoek naar specifieke gebeurtenissen maakt weliswaar geen deel uit van het werk van de NCD, maar wij zullen de berichtgeving nauw volgen, en zelf verslag doen van de gebeurtenissen. Onze hoofdtaak blijft de terugkeer van de Afrikaners naar het Europese continent.

1 Reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*