De Broad-Based Black Economic Empowerment Amendment Act – Apartheid in een nieuw jasje

In 1994 kon het African National Congress (ANC) de regering in Zuid-Afrika vormen na het winnen van de verkiezingen met 62,25% van de stemmen. Het scheelde niet veel of het ANC kon op eigen kracht de grondwet herschrijven. Uiteindelijk gebeurde dit samen met de Nasionale Party, die het land tussen 1924-1994, met uitzondering van de periode gedurende WOII had geleid, en de Inkatha Freedom Party.  Binnen een jaar was de Apartheid afgeschaft, heel de wereld vierde dat het recht had gezegevierd. Zuid-Afrika zou dankzij het leiderschap van Nelson Mandela een nieuwe bloeiperiode gaan meemaken.

Het ANC vond dat de Zuidafrikanen die geleden hadden onder de Apartheid recht hadden op een schadeloosstelling, door de economische eigendommen opnieuw te verdelen. De wet die dit mogelijk moest maken werd in 2003 aangenomen: Black Economic Empowerment. Deze wet ging velen niet ver genoeg en bracht ook niet het gewenste resultaat. Om die reden werd de Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) in 2007 aangenomen, met als aanvulling de B-BBEE Amendment Act in 2013.

Uiteindelijk heeft de (geamendeerde) B-BBEE wel de veranderingen gebracht, zoals was vastgelegd in het ontwerp. Het BEE Commissierapport: “B-BBEE is bedoeld op het herstellen van ongelijkheden uit het verleden. Dit gebeurt door het verplaatsen en overdragen van eigendom, management en controle van de financiële en economische middelen naar de meerderheid van de Zuid-Afrikaanse burgers. Verder moet het een bredere en meer betekenisvolle participatie in de economie garanderen van zwarte mensen om duurzame ontwikkeling en rijkdom te realiseren.” Eenvoudig gesteld is hier sprake van een door de wet gesanctioneerde discriminatie, in het voordeel van de zwarte bevolking.

De invloed van B-BBEE reikt ver, het is meer dan een systeem van beloningen en prikkels voor het aannemen van zwarte Zuidafrikanen. Deze wet geeft de Zuid-Afrikaanse overheid niet alleen de mogelijkheid om in publieke organisaties B-BBEE beleid uit te voeren. Ook bij private organisaties heeft zij de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren of in te grijpen wanneer B-BBEE regels niet nageleefd (dreigen te) worden. De overheid heeft onder andere de mogelijkheid om te bepalen wie er in de directie of raad van bestuur komt te zitten van een bedrijf. In het programma zijn mogelijkheden opgenomen voor het bestraffen van bedrijven en personen die niet voldoen aan de quota zoals die gesteld zijn in de Codes of Good Practice en de Generic Scorecard, een meetinstrument die de naleving van de wet moet meten. De straf kan oplopen tot 10 jaar detentie.

Een effect is niet uitgebleven, Zuid Afrika heeft thans een economie die geheel gebaseerd op de raciale demografie. B-BBEE is een vorm van wetgeving die Zuid-Afrika die getalenteerde arbeidskrachten naar het buitenland jaagt, omdat zij in eigen land buiten de quota vallen. Zij zijn geschikt, maar voldoen niet aan het juiste raciale profiel om de functie te bekleden. Ook heeft de overheid een onevenredig grote controle over de private sector gekregen. Het naleven van de wet vereist een groot bureaucratisch instrument.

Wat heeft B-BBEE gebracht? In ieder geval niet de beloofde bloeiperiode. Wel een grote overheid die zich mengt in de kleinste processen van bedrijfsvoering, met dezelfde uitkomst als onder Apartheid: benadeling op basis van ras

Alle informatie m.b.t. B-BBEE kan aangetroffen worden op de website van het Departement van Handel & Industrie:

http://www.thedti.gov.za/economic_empowerment/bee.jsp.

https://www.thedti.gov.za/economic_empowerment/docs/Inside.pdf.

https://www.thedti.gov.za/economic_empowerment/docs/bee_launch.pdf.

http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/beeguidelines2007_0.pdf.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*