Gaat Zuid-Afrika Zimbabwe achterna?

Gugile Nkwinti (ANC), de minister voor Plattelandsontwikkeling en Landhervorming, pleitte onlangs in het Zuid-Afrikaanse parlement voor een versnelling van de ‘sociaaleconomische hervormingen’. Hierdoor kunnen blanken worden onteigend zonder een vorm van compensatie.

In 2016 is de zogeheten Expropriation Bill (Onteigeningswet) ingevoerd. Via deze wet kunnen blanke boeren gedwongen worden hun land te verkopen, waarna een rechter de hoogte van de compensatie bepaalt. Op deze wijze is het percentage blanke grondbezitters al met 10 procent geslonken. Veel boerderijen en andere familiebedrijven – die vaak al generaties lang overgaan van vader op zoon – zijn zo ten einde gekomen.

Onschuldige mensen dwingen hun land te verkopen op basis van hun huidskleur is natuurlijk al uiterst controversieel. Onteigening zonder compensatie staat echter gelijk aan regelrechte confiscatie, die nota bene door een overheid wordt georkestreerd.

Dit is precies wat vijftien jaar geleden gebeurde in Zimbabwe, waar de onteigening ontaardde in de gewelddadige verdrijving van blanke boeren. Anno 2017 zijn de boerderijen in verval en is de meerderheid van de bevolking werkloos. Zimbabwe – ooit de graanschuur van Afrika – wordt nu geconfronteerd met een hongersnood en een gigantische staatsschuld.

Naast landonteigening is er ook sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt. Het zogeheten Black Economic Empowerment (BEE) legt raciale quota op aan bedrijven. Talloze blanken verloren door dergelijke quota hun baan. Zo is het aantal blanke werklozen in de periode 2008-2014 bijna verdubbeld. Het woord ‘empowerment’ impliceert dat zwarte mensen hier voordeel van ondervinden, maar niets is minder waar. In dezelfde periode nam de werkloosheid onder zwarten met bijna twee procent toe.

De landhervormingen en raciale quota op de arbeidsmarkt hebben armoede veroorzaakt onder blanken. Deze nieuwe groep armen betreffen veelal Afrikaners uit de arbeidersklasse. Verspreid over het land zijn er blanke sloppenwijken waar tienduizenden arme Afrikaners wonen.

De voormalige president F.W. de Klerk – die in 1994 de apartheid beëindigde door de macht over te dragen aan Nelson Mandela – heeft zich intussen uitgesproken. De Klerk spreekt zelfs van ‘raciaal beleid’. De oud-president beschuldigt de regering van ‘openlijk vijandig’ gedrag jegens blanken, op basis van ‘negatieve raciale stereotypes’.

Volgens De Klerk ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Als de ANC-regering de huidige lijn doorzet, zal de blanke minderheid in Zuid-Afrika verdwijnen binnen de komende vijftig tot zestig jaar.